logo WCC

Aanmeldformulier t.b.v. beveiliging Koninklijke Marine

Vul je voornaam in
Voer tussenvoegsel in
Vul je achternaam in
Invalid Input
Invalid Input
Vul hier je ID nummer in
Vul je geboorteplaats in
Vul hier je e-mailadres in
Ik ben geen robot (Type de code hieronder over)
Invalid Input
West Coast Challenge

Organisatie

De KNRM West Coast Challenge wordt gezamenlijk georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) te IJmuiden en de Stichting West Coast Challenge te Oostzaan.

De KNRM West Coast Challenge is een sportevenement dat gericht is op de verwerving van financiële middelen ten behoeve van de reguliere taken van de KNRM. Deelnemers dragen door middel van hun inschrijfgeld en additionele sponsoring hiervoor middelen aan.

Deelname

Deelname aan de KNRM West Coast Challenge staat open voor alle personen van 16 jaar en ouder die over een goede lichamelijke conditie beschikken. Deelnemers verklaren in een goede gezondheid te verkeren en regelmatige trainingen te hebben verricht om de afstand op een gezonde wijze te kunnen voltooien.

Deelnemers dienen zich uiterlijk tot een week voor de aanvang van de wedstrijd aan te melden door middel van het inschrijfformulier op www.westcoastchallenge.nl .

Als je je inschrijft voor de West Coast Challenge geef je tevens toestemming dat je naam wordt gepubliceerd op de website.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de volledige inschrijving plus de ontvangst van het inschrijfgeld op de bankrekening van de Stichting West Coast Challenge. Indien het team heeft gekozen door middel van inschrijving met sponsoractie is de inschrijving pas definitief als het team minimaal € 150 (€ 300 voor estafetteteam) aan sponsoring heeft opgebracht. In geval van annulering van de deelname voor 1 december 2021 wordt het betaalde inschrijfgeld minus € 100 per team (€ 200 voor estafetteteam) gerestitueerd. Reeds opgehaalde sponsorbijdragen kunnen niet worden gerestitueerd.

Parcours

Het parcours van de KNRM West Coast Challenge verloopt in beginsel over het strand tussen de kustplaatsen Hoek van Holland en Den Helder.

Het parcours van de KNRM Halfway West Coast Challenge verloopt vanaf Wijk aan Zee tot de finishplaats Den Helder.

Uitsluitend op plaatsen waar het strand niet toegankelijk is of waar geen strand aanwezig is, zal het parcours over de openbare weg verlopen. De organisatie geeft tevoren aan de deelnemers een instructie met betrekking tot de route. 

Het parcours is niet gemarkeerd of aangegeven. Deelnemers dienen zelf het parcours te vinden en te volgen.

Afwijken van het parcours kan leiden tot diskwalificatie.

Materiaal

Deelnemers aan de KNRM West Coast Challenge zijn zelf verantwoordelijk voor deugdelijk en toereikend materiaal. De teams dienen te beschikken over een mountainbike, geschikt voor gebruik op het strand, inclusief reservemateriaal zoals binnenbanden, pomp, plakmateriaal en inbussleutels.

Op de fiets is het voeren van voor- en achterlicht verplicht zolang er geen daglicht is, te weten in ieder geval van 04.30 uur tot 08.00 uur en vanaf 17.00 uur. 

Het verstrekte fietsplaatje dient duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de fiets te zijn bevestigd.

Gebruik van hulpmiddelen voor voortbeweging zoals hulpmotoren, zeilen en vliegers is niet toegestaan.

Deelnemende teams dienen tijdens de KNRM West Coast Challenge de beschikking te hebben over voldoende kleding, waaronder ten minimale één overjas, één overbroek, twee paar handschoenen en twee mutsen.

In geval van problemen met het materiaal dienen de deelnemers deze zelf op te lossen. Daaarbij is gebruikmaking van externe hulp toegestaan.

Wedstrijdregels voor duo's en teamestafette

De wedstrijd wordt uitgevoerd in teams, bestaande uit twee personen. Tijdens de wedstrijd wordt door één van de twee teamleden (hard) gelopen en wordt door het andere teamlid gefietst.

Bij de teamestafette bestaat een team uit twee duo’s van twee personen, waarbij het eerste duo de eerste helft van het parcours aflegt en aansluitend het tweede duo de tweede helft van het parcours aflegt.

Teamleden wisselen het fietsen en lopen naar eigen inzicht af, er gelden geen minimale of maximale regels voor duur van de afgelegde afstanden per wissel.

De hardloper dient zich te allen tijde op het strand c.q. de door de organisatie aangegeven route te bevinden.

Het is aan de fietser toegestaan om afwijkende routes te hanteren, bijvoorbeeld om een zwaar strand te vermijden.

De hardloper mag geen gebruik maken van hulpmiddelen om vooruit te komen, wel is toegestaan dat de fietser de hardloper ‘uit de wind houdt’ of andersom.

Wedstrijdregels voor sololopers

De wedstrijd wordt volledig uitgevoerd door één loper of loopster. De loper of loopster mag zich laten vergezellen door een begeleider op de fiets.

De hardloper dient zich te allen tijde op het strand c.q. de door de organisatie aangegeven route te bevinden.

De hardloper mag geen gebruik maken van hulpmiddelen om vooruit te komen.

Limiettijden

Onderstaande limieten gelden voor zowel de duo's, estafette als de solo deelnemers:

  • Looprichting Hoek van Holland → Den Helder
    • Velsen Noord = 12:30 uur (Na de overtocht)
    • Petten = 16:00 uur

Indien deelnemers gestelde limieten niet halen zullen ze door de organisatie uit de race worden gehaald. Na het bereiken van de limiettijden is vanaf de genoemde plaatsen geen ondersteuning op het parkoers meer aanwezig

Verzorging

De organisatie verzorgt vier vaste verzorgingsposten en zes mobiele verzorgingsposten langs het parcours. De vaste verzorgingsplaatsen worden tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt. Er kan niet gegarandeerd worden dat de mobiele verzorgingsposten zich op een tevoren vastgestelde plek bevinden.

Bij de verzorgingsposten zijn tot de toepasselijke limiettijden onder andere water, sportdrank en bananen verkrijgbaar. Deelnemers kunnen eigen voeding en drank meenemen in de rugzak of op de fiets.

Aannemen van verzorging van toeschouwers is toegestaan.

Deelnemers dienen hun eigen afval mee te nemen. Er mag geen afval op het strand worden achtergelaten, op straffe van diskwalificatie.

Tijdwaarneming en GPS-registratie

Om uw veiligheid te waarborgen dient u een 'Volg App' op uw telefoon te installeren. De organisatie verstrekt een gebruiksaanwijzing hoe deze te installeren. 

Tijdwaarneming vindt handmatig plaats door de organisatie.

Veiligheid

Deelnemers dienen de aanwijzigen van de organisatie te allen tijde op te volgen.

Tijdens de oversteek bij IJmuiden dienen de deelnemers alle aanwijzingen van de medewerkers van de KNRM strikt op te volgen.

Iedere deelnemer dient een mobiele telefoon bij zich te hebben waarin het noodnummer van de organisatie is ingeprogrammeerd.

Deelnemers dienen tijdens de wedstrijd de door de organisatie beschikbaar gestelde startnummers duidelijk zichtbaar te dragen.

De organisatie kan besluiten om deelnemers vanwege medische redenen uit de strijd te halen.

De organisatie kan besluiten om het parcours van de KNRM West Coast Challenge aan te passen, te verkorten of de wedstrijd geheel af te gelasten indien de veiligheidssituatie dit naar het oordeel van de organisatie noodzakelijk maakt.

In geval van aanpassing of afgelasting van de KNRM West Coast Challenge bestaat er geen recht op teruggave of restitutie van het inschrijfgeld.

Deelnemers die de wedstrijd voortijdig beëindigen dienen dit telefonisch te melden aan het noodnummer van de organisatie. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de doorreis naar de finishplaats of een ander locatie.

Onvoorziene omstandigheden en situaties

Indien de KNRM tijdens de wedstrijd uit dient te rukken, kan de beschikbaarheid van verzorgingspunten en van boten ten behoeve van de oversteek bij IJmuiden beperkt zijn. Dit kan leiden tot noodgedwongen aanpassingen van de route en het achterwege blijven van verzorging.

In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

West Coast Challenge
KNRM

Contact

Jollenmakersweg 18
1511 DA Oostzaan

Bankrekening:
NL37 ABNA 0569 4440 20

Bestuur

Voorzitter:
Walter Pennekamp

Secretaris:
Raimond Schikhof

Penningmeester:
Jeroen Duin