De KNRM

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. Voor de uitvoering van het reddingwerk trekt de KNRM vrijwilligers aan die kennis van zaken hebben en deze professionaliteit weten te combineren met ‘hart voor de zaak’. Dat is noodzakelijk, want de KNRM garandeert de inzet van 45 reddingstations, 75 reddingboten en 1.300 vrijwilligers op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.

De KNRM is 24 uur per dag paraat, 365 dagen per jaar en garandeert directe hulp aan iedereen die daarom vraagt. Die hulp is in alle gevallen kosteloos. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM.

Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er, sinds de oprichting in 1824, voor gekozen dit als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van donateurs en schenkers en uit nalatenschappen.

Er is voor iedereen een passende manier om de KNRM te steunen. Giften aan de KNRM zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, vanwege de ANBI-status van de KNRM.

  • Een eenmalige gift om het werk van de KNRM te steunen wordt zeer gewaardeerd. U kunt uw gift overmaken op rekening 26363, t.n.v. KNRM, IJmuiden.

    Wilt u de KNRM bij testament gedenken, of een bijzondere schenking doen, overweeg dan een speciaal doel binnen de KNRM te steunen. Klik HIER voor meer informatie over hoe u de KNRM structureel kunt steunen.

  • U kunt er ook voor kiezen om de KNRM te steunen als donateur door een jaarlijkse bijdrage over te maken. Redders aan de wal steunen de redders met een vaste vrijwillige bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders, voor wie het reddingwerk weliswaar voldoening geeft, maar soms ook publieke waardering nodig heeft. Meld u direct aan op www.knrm.nl en ontvang vier keer per jaar het blad De Reddingboot en gebruik uw donateurspas voor mooie kortingen.

  • Als u een bijdrage aan de KNRM wilt koppelen aan een sportieve uitdaging kunt u uw steun aan de KNRM tonen door een van de deelnemende teams van de WCC te sponsoren. Veel deelnemende teams aan de WCC hebben een eigen sponsoractie.

    Op http://knrm.geef.nl/ vindt u de acties en kunt u uw bijdrage direct overmaken. Staat uw favoriete team er niet bij, stuur dan een mail aan de organisatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.